top of page

Co je cílem NF Je to O.K.

Věříme, že zdravotní znevýhodnění by v dnešní době již nemělo být na trhu práce ani jinde tabu. Otevíráme upřímnou diskuzi mezi firmami a jednotlivci, komunikujeme potřeby obou stran, vyvracíme stereotypy, snažíme se odstraňovat rozpaky, které se objevují jak na straně uchazečů, tak i samotných recruiterů. Obě strany si totiž nejsou úplně jisté, jak k tomuto tématu přistupovat.

Naší společnou vizí je, aby osoby se zdravotním znevýhodněním měly možnost se vzdělávat, pracovat a kariérně i osobně růst. Zkrátka, aby mohly naplno využít svůj talent i potenciál a být hrdou součástí naší společnosti. 

Jak nás můžete podpořit?

  • Zprostředkování práce, stáže či kariérního poradenství.

  • Finanční dar.

  • Dobrovolnictví vašich zaměstnanců.

  • Účast na vzdělávacích akcích.

  • Aplikace inkluzivních hodnot do pracovního prostředí vaší společnosti.

Zaměstnávání zdravotně znevýhodněních lidí

S námi vám nebude připadat, že příspíváte na krmivo pro jednorožce. Zakládáme si na tom, aby spolupráce byla efektivní a měla oboustranný smysl. Jen tak totiž může být dlouhodobě udržitelná. 

Je to O.K.! Pojďte s námi podporovat osoby zdravotně znevýhodněné.

Business Meeting

Proč Je to O.K.i pro vaši firmu?

Obohacení firemní kultury.

Finanční úspory pro firmu.

Společenský přínos.

bottom of page